psy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W imieniu Zarządu PsychoArt informuję o Zebraniu Walnym (Sprawozdawczo - Wyborczym) które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2018 o godzinie 18.00. w siedzibie Stowarzyszenia.
Wskazana obecność obowiązkowa.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, następny termin rozpoczęcia Zebrania ustala się na godz. 18:30.

Do 11.06.2018 można zgłaszać uwagi do porządku Zebrania.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020  psychoart.org.pl  globbers joomla template